Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară

În perioada 16-19 februarie 2020, în București, la Rin Grand Hotel, va avea loc Adunarea generală, în cea de-a XXIII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2020.

Puteți vedea situația înscrierilor și a spațiilor de cazare disponibile accesând link-ul: https://www.faxmedia.ro/comunicat/.

Mai jos, se pot descărca Dispoziția de convocare a Adunării generale, fișa de înscriere a participanților pentru acest eveniment, fișa problemelor comune cu care se confruntă administrația publică locală, precum și fișele de înscriere pentru trofeele, ordinele și diplomele: „Nicolae SABĂU", „Corneliu LEU", „Ivan PATZAICHIN", „ZETEA", „Dinu SĂRARU" și „Echipă longevivă, primar și viceprimar", ce vor fi înmânate în cadrul evenimentului.

Termenul limită pentru completarea fișelor de înscriere este 17 ianuarie 2020.

Sesiunea extraordinară a Adunării generale a Asociației Comunelor din România - Poiana Brașov, 21-26 Iulie

În perioada 21 – 26 iulie 2019 se desfășoară sesiunea extraordinară a Adunării generale a Asociației Comunelor din România (ACoR), precum și Consiliul director al ACoR în ședință ordinară pe semestrul II/2019, eveniment ce are loc la Hotel Alpin, din stațiunea montană Poiana Brașov.wrA1xFU

Duminică, 21 iulie, a avut loc Ședința ordinară a Consiliului director al Asociației Comunelor din România în care s-au dezbătut aspectele statutare ale asociației privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

În cadrul lucrărilor Adunării Generale a ACoR de luni, 22 iulie, a avut loc dezbaterea tematică „Modificările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ”.

La eveniment, alături de cei peste 120 de primari ai comunelor membre ale ACoR, a fost prezent viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Viceprim-ministrul i-a asigurat pe primarii prezenți în sală de sprijinul său în inițierea Etapei a III-a a Programului național de dezvoltare locală.ZnvyNBU

La dezbaterile din cadrul lucrărilor Adunării Generale a ACoR au fost invitați și reprezentanți ai partidelor politice din Romania. Ne-au onorat cu prezența: dl Adrian-Ioan VEȘTEA, președintele Consiliului Județean Brașov și membru al Biroului Executiv al Partidului Național Liberal, dl Cristian SEIDLER, vicepreședinte al Uniunii Salvati Romania (USR), dl Allen COLIBAN, membru USR, dl Viorel ILIE, membru în Biroul Politic Executiv al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) și dl Barna TANCZOS, senator Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR).

Domnul Ionel CURUŢI, primarul comunei Mănăștiur și președintele Filialei Județene Timiș a ACoR, a primit distincția COLANUL ACoR pentru ocuparea locului întâi pe anul 2018, la capitolul Filiala Județeană ACoR cu cele mai multe cotizații și cei mai mulți membri. Premiul a fost înmânat dlui primar de către dl Emil DRĂGHICI, președintele ACoR.cY4m7Ee

De asemenea, membrii ACoR împreună cu invitații din partea partidelor politice au discutat asupra inițiativei ACoR numită: Pactul Național „Viitorul satului românesc” -Dialog Interpartinic pentru Politici Transpartinice, care are ca obiective:

- Modernizarea statului, dar și a satului, prin descentralizare;

- Consolidarea autonomiei locale în România, în sensul întăririi capacității administrative a autorităților administrației publice locale, pe de o parte, precum și a capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, pe de altă parte;

- Inițierea Etapei a III-a a Programului național de dezvoltare locală încă din acest an, astfel încât programul să înceapă din anul 2020;

- Elaborarea Codului finanțelor publice locale;

- Învățământul, prioritate înainte de toate.

  • Wf2MMiU

În cadrul lucrărilor Adunării Generale vor fi prezentate miercuri, 24 iulie, proiectele cu finanțare nerambursabilă ale ACoR:

- Îmbunătățirea accesului la servicii a cetățenilor și a calității serviciilor – o administrație publică locală transparentă și responsabilă”, depus spre finanțare la Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, alături de Asociația Municipiilor din România (AMR) și Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS);

- „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, depus spre finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Uniunea Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România și Asociația Orașelor din România;

- „Platforma Acțiunilor Comune Transparente - PACT A.Co.R.”, cod SIPOCA 238, cod SMIS2014+ 111983;

- „Înființarea și operarea unei rețele de transfer de cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului poluării cu nitrați (INPCP)”, proiect finanțat de Banca Mondială.

Misiunea Asociației Comunelor din România este de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România, promovând idealurile și principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale.

înapoi la partea de sus