Măsuri de urgență propuse de ACoR pentru a veni în sprijinul cetățenilor și al instituțiilor publice

Având în vedere situația de urgență instituită în România și ținând seama că una dintre măsurile ce trebuie luate cu celeritate este aceea de izolare la domiciliu ori de evitare a contactelor directe cu alte persoane, președintele Asociației Comunelor din România (ACoR), Emil DRĂGHICI, a propus ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion ŞTEFAN, o serie de măsuri necesare pentru a veni în sprijinul concret al populației și al instituțiilor publice centrale și/sau locale:

  • a) transmiterea către oricare instituție/autoritate publică centrală sau locală a cererilor cetățenilor în format electronic, fapt pentru care toate aceste entități publice aduc la cunoștință adresele de poștă electronică unde se pot trimite cererile respective; cu titlu de exemplu, fără a fi o enumerare exhaustivă: cererile către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale;
  • b) comunicarea, în format electronic, către prefecți a actelor administrative pentru exercitarea controlului de legalitate, fapt pentru care oricare prefect transmite primarilor și secretarilor generali din fiecare județ adresa de poștă electronică unde se pot comunica actele administrative respective, potrivit prevederilor art. 197 alin. (1), art. 222 și 255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  • c) comunicarea, în format electronic, a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu; vezi art. 243 alin.(3) - (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • d) prelungirea, de drept fără nicio altă formalitate, a valabilității actelor de identitate, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare/înregistrare, precum și a oricăror licențe a căror date de expirare este cuprinsă între data de 1 martie și 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este declarată situația de urgență.

Puteți descărca mai jos scrisoarea înaintată de președintele ACoR ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.

înapoi la partea de sus