Întâlnire de lucru cu reprezentanții ANCPI organizată de Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România

Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România, prin reprezentantul legal, ec. Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, a organizat în ziua de vineri, 26 iunie 2020, începând cu ora 1130, o întâlnire de lucru în cadrul Instituției Prefectului – Județul Constanța, Sala „Remus Opreanu”. dna Gaju2

Ordinea de zi a întâlnirii a fost următoarea:

  • - E.N.S. (Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală) și R.A.N. (Registrul Agricol Național)- integrare automata;
  • - Cadastru Sistematic și Integrarea acestuia în GIS (Sistem Informațional Geografic);
  • - Directiva Comisiei Europene – INSPIRE;
  • - Digitalizarea instituțiilor publice;
  • - Stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, realizate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, cu evidențiere a situațiilor problematice de la nivelul comunelor;
  • - Predarea a  8.900 de cărți funciare deschise gratuit pentru cetățeni, pentru imobilele situate în extravilan urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de comunele Cumpăna și Gârliciu din judetul Constanta.

La eveniment au participat: domnul Laurențiu-Alexandru BLAGA - Președinte Director General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, doamna Ileana SPIROIU – Director General Adjunct al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, domnul Grecu-Dorin SASU - director general al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, doamna Aura BOZDOACĂ –subprefectul județului Constanța, alături de reprezentanți ai Consiliului Județean Constanța: doamna Leila BACIU – Direcția Juridică și doamna Diana-Roxana VOITINOVICI – Direcția de Urbanism.dna Gaju3

Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România a fost reprezentată de un număr de 34 de unități teritorial administrative.

Cei prezenți au fost informați cu privire la noutățile legislative din domeniul cadastrului imobiliar, posibilitățile de finanțare pentru cadastrul sistematic, precum și publicarea în Monitorul Oficial nr.553 din 26 iunie 2020 – Partea I a Ordinului ANCPI nr.1445/2020 privind modificarea și completarea Ordinului directorului general al ANCPI nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile sale subordonate.

înapoi la partea de sus