ACoR a câștigat la Înalta Curte de Casație și Justiție a României procesul intentat, în anul 2017, Ministerului Finanțelor Publice

Asociația Comunelor din România a câștigat la Înalta Curte de Casație și Justiție a României procesul intentat Ministerului Finanțelor Publice privind Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu.

04 judecatori ciocan instanta bd755

Ministrul finanțelor publice a emis în anul 2016 Ordinul nr. 2632 fără a ține cont de dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, respectiv nu a adus la cunoștința publicului intenția sa de a elabora un act normativ și mai ales nu a respectat procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 521/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) din actul normativ mentionat: „Proiectele de acte normative care privesc în mod direct autorităţile administraţiei publice locale trebuie transmise preşedinţilor structurilor asociative ale acestora de către autoritatea administraţiei publice centrale iniţiatoare, cu cel puţin 15 zile înainte de prezentarea, spre însuşire, de către conducătorul acesteia”.

De asemenea, obligativitatea consultării structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale deriva și din prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare (în vigoare la momentul emiterii Ordinului nr. 2632/2016) care reglementa la art. 8 alin. (1): „Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod direct, potrivit legii”.

Procesul a început în anul 2017, având ca obiect anularea actului administrativ și a fost soluționat în şedinţă publică prin Hotărârea definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, în data de 1 iulie 2020.

Asociația Comunelor din România va monitoriza în continuare actele normative emise de autoritățile administrației publice centrale pentru a împiedica orice eventuale încălcări ale principiului autonomiei locale.

înapoi la partea de sus