Dezvoltare durabilă și inteligentă a satului românesc

Marți, 21 iulie 2020, a avut loc videoconferința națională „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Cadrul de planificare strategică pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Administrației Publice”, organizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Guvernului României. Sub motto-ul „Planificăm global, acționăm local!”, organizatorii și-au propus să creeze un spațiu de discuțiii care să reunească o gamă diversă de actori instituționali de la nivel central și local, pentru a accelera dezvoltarea României pe baza celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD).WhatsApp Image 2020 07 22 at 09.52.51 1

Evenimentul vine în întâmpinarea noului exercițiu financiar 2021-2027,  a cărui structură va încuraja investițiile sustenabile.

„Astăzi, când liderii europeni au ajuns la un acord pentru relansarea economică, am reușit să aducem la aceeași masă actori cheie de la toate nivelurile de decizie. România va primi 80 de miliarde de euro pentru a-și reclădi economia. Aceste fonduri ar trebui folosite pentru a schimba paradigma de dezvoltare într-una durabilă, care să pună accentul pe bunăstarea cetățenilor. Este esențial să folosim banii europeni în mod eficient, ceea ce însemnă că avem nevoie de o abordare coerentă și unitară”, a declarat consilierul de stat László BORBÉLY, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.WhatsApp Image 2020 07 22 at 09.52.51

În acest context, consilierul de stat László BORBÉLY a anunțat că Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va lansa, în noiembrie, un ghid pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală 2021-2027, în acord cu Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

În ceea ce privește Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Ionel DANCĂ, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a precizat că tot planul național de investiții și relansare economică are la bază tranziția economiei românești către un model de dezvoltare durabilă.

Asociația Comunelor din România (ACoR) a fost reprezentată la eveniment, de către prim-vicepreședintele ACoR, dna Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, județul Constanța. Aceasta a subliniat că ACoR militează pentru o dezvoltare rurală inteligentă,  având convingerea, totodată că toate comunele din România pot atinge cel puțin un standard de viață decent sau chiar unul comparativ cu cel din statele dezvoltate ale Uniunii Europene.

Însă pentru a atinge acest obiectiv este necesară definirea și promovarea unor politici care să țină cont de resursele și valorile locale, dar și de posibilitățile, deseori, limitate ale comunităților din mediul rural de a se dezvolta prin forțe proprii. De aceea, satul românesc are nevoie de sprijin din partea autorităților centrale.

Membrii ACoR au elaborat o serie de propuneri de politici publice care să ducă la dezvoltarea durabilă a satului românesc, din care amintesc propunerea înaintată Ministerului Sănătății prin care în fiecare comună din România să existe cel puțin un asistent medical comunitar. Dorim ca cetățenii să beneficieze de asistență medicală fără să fie nevoiți să se deplaseze uneori și la peste 30 de Km distanță pentru a face un vaccin - de exemplu.

Este evident că dezvoltarea rurală presupune educație, iar aceasta înseamnă școală (susținerea acesteia, chiar dacă numărul de copii nu se încadrează în limitele impuse la nivel național), în acest sens am elaborat propunerea de politică publică privind educația.

Ne dorim ca în următorii 10 ani să existe o creștere a ratei de cuprindere în învățământul preșcolar, primar și gimnazial din mediul rural cu cel puțin 15% , dar și reducerea abandonului școlar aferent învățământului primar și gimnazial la 1%.

Avem nevoie de investiții pentru a dota școlile cu aparatură IT (am văzut cu toții, în aceste vremuri de grea încercare, cât de necesară este dotarea și instruirea atât a profesorilor, cât și a elevilor, cu astfel de aparatură și cât de adâncite sunt inegalitățile sat – oraș din acest punct de vedere).

Pentru o promovabilitate crescută și rezultate școlare mai bune ale elevilor din mediul rural este nevoie de laboratoare, biblioteci, spații de activități non-formale, săli de sport (de care ar putea beneficia întreaga comunitate).

Considerăm că acordarea de astfel de facilități (cum sunt accesul la servicii medicale și educație) descurajează depopularea satului românesc.

De asemenea, o soluție pentru valorificarea excedentului de produse agricole din anumite zone rurale este aceea a centrelor de informare și pregătire pentru adulți, care să-i sprijine în procesul de asociere.

Asociația Comunelor din România își dorește protejarea și conservarea tradițiilor satului românesc, dar totodată, modernizarea acestuia pentru a putea deveni productiv și sustenabil.

Milităm pentru o modernizare a satului românesc cu un număr redus de conflicte de mediu și cu un grad de confort ridicat pentru locuitorii acestuia. O modernizare durabilă care să nu epuizeze resursele disponibile și care să păstreze unicitatea și peisajele mirifice ale ruralului românesc pentru generațiile următoare.

 

 

înapoi la partea de sus