Sesiunile de instruire „Etică și transparență, incompatibilități și conflict de interese în administrația publică locală” - de mare interes pentru reprezentanții comunelor din România

În perioada 20 - 25 iulie, la Poiana Brașov, au avut loc două sesiuni de instruire cu tema „Etică și transparență, incompatibilități și conflict de interese în administrația publică locală”, organizate de ACoR, în cadrul proiectului  „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene.

La fiecare eveniment au participat 20 de reprezentanți ai comunelor membre ale Asociației Comunelor din România, aleși locali, funcționari publici (cu atribuții de consilier de etică) și reprezentanți ai executivului ACoR.

Dna Daniela STĂNCULESCU, directorul executiv al Direcției Cultură, Învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București, a participat la eveniment în calitate de formator al cursului „Etică și transparență în administrația publică”. Aceasta a subliniat rolul unei administrații transparente care facilitează accesul cetățenilor la informaţiile și documentele de interes public produse și/sau gestionate de instituţiile statului. IMG 20200722 125640

Dezbaterile au continuat cu dna Marinela IONIȚĂ, inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate (ANI), formatorul cursului „Regimurile juridice ale incompatibilităților și conflictelor de interese aplicabile aleșilor locali și funcționarilor publici”.

Majoritatea celor prezenți au reliefat nevoia de instruire în domeniile vizate de aceste sesiuni, mai ales în ceea ce privește cunoașterea legislației și interpretarea acesteia.IMG 20200724 093642

Cursurile la care am participat în această sesiune sunt foarte importante pentru că mulți dintre noi, aleșii locali și funcționarii publici, nu cunoaștem pe deplin legislația, prin urmare putem, din neștiință, să greșim. De aceea consider că sunt necesare astfel de inițiative și este benefic să participăm la cât mai multe cursuri ce vizează domeniile proiectului și să putem ducem la rândul nostru mesajul în  teritoriu pentru ceilalți colegi primari. Voi participa în continuare alături de colegii mei și poate devenim chiar formatori”, a precizat dl Alexandru FUICĂ-HAISLER, primarul comunei Negrilești, județul Galați.

 „Este foarte importantă participarea reprezentanților autorităților publice locale la aceste sesiuni de instruire. Chiar dacă noi cunoaștem legislația,  actele normative pot fi interpretate în diferite moduri și este important ca împreună cu formatorii care ne-au predat aceste cursuri să deslușim întreaga legislație și să o interpretăm cât mai corect”, a declarat primarul comunei Mărăcineni, județul Argeș, dl Nicolae-Liviu DASCĂLU.

De asemenea, edilul comunei Mărăcineni a reiterat importanța diseminării informațiilor primite în cadrul sesiunilor de instruire organizate de ACoR către colegii din teritoriu cu care aceștia se întâlnesc în diferite ocazii pentru a preveni eventualele situații de conflict de interese sau incompatibilități.

Implicarea participanților în dezbaterile din cadrul sesiunilor de instruire a demonstrat încă odată nevoia de informare a autorităților publice locale cu privire la cele patru domenii ale proiectului (etică, transparență, conflict de interese și incompatibilități).

înapoi la partea de sus